Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Загальні положення

У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (надалі – «Політика») визначено порядок здійснення Веб-ресурсом http://uamedia.eu оброблення персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодію Веб-ресурса з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення за будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Користувача щодо практики захисту персональних даних.  Веб-ресурс може змінювати або доповнювати цю Політику без попереднього повідомлення Користувачів.

Визначення термінів

  • База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних Користувачів в електронній формі;
  • Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
  • Користувач (Користувач Інтернет-сайту) — фізична особа, користувач Інтернет-сайту, персональні дані якої обробляються;
  • Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій Компанії, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
  • Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Збір та використання персональних даних

При використанні Користувачем Веб-ресурсу та його сервісів  здійснюється обробка наступних даних Користувача:

1) Дані, що надаються користувачем при заповненні реєстраційних форм;

2) Даних, що надаються користувачем в процесі користування сервісами;

3) Файли cookie;

4) IP-адреси;

5) Параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent). 

Веб-ресурс обробляє персональні дані, які надані Користувачем як суб'єктом персональних даних в цілях використання Веб-ресурсу та його сервісів, що відповідно до законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних відповідно до мети їх обробки, визначеної в цій Політиці.

Обробка персональних даних

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Веб-ресурса.

Цілі використання персональних даних

Персональні дані Користувачів використовуються в цілях забезпечення надання сервісів Веб-ресурсу, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути Користувачем Веб-ресурсу шляхом видалення свого облікового запису на Веб-ресурсі, його персональні дані також автоматично видаляються. Персональні дані Користувача також можуть бути видалені за вимогою такого Користувача.

Взаємодія Веб-ресурсу з іншими ресурсами

На сторінках Веб-ресурсу можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет-ресурси і треті особи отримують персональні дані Користувача. Такі інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про факт відвідування певних сторінок Інтернет-сайту, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Використання сервісів третіх осіб необхідно для оперативного аналізу відвідувань Інтернет-сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Інтернет-сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Компанія не зберігає і не обробляє. Якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер).

Взаємодія Веб-ресурсу з третіми особами стосовно персональних даних

Веб-ресурс не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Веб-ресурс розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми веб-ресурсу. На веб-ресурсі можуть бути посилання на інші інтернет-ресурси. При переході за посиланням на інші інтернет-ресурси дія цієї Політики на такі ресурси поширюватися не буде.

Захист персональних даних

Веб-ресурс використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, однак, не гарантує абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Веб-ресурсу. Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди Користувача, наданої власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно. 

Права суб'єкта персональних даних

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, які були надана Користувачем Веб-ресурси відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо персональних даних Користувача, які обробляються Веб-ресурсом, такий Користувач може звернутися до Веб-ресурсу електронною поштою за адресою: [email protected]