Що зміниться для працівників у Польщі у 2023 році

Будуть нові відпустки, видовжиться термін деяких існуючих, графік праці може стати більш гнучким.

Що зміниться для працівників у Польщі у 2023 році

Уряд Польщі схвалив новації до Трудового кодексу. Зміни в Трудовому кодексі є результатом імплементації двох директив ЄС: про прозорі та передбачувані умови праці в Євросоюзі та т.зв. батьківської директиви, метою якої є заохочення до рівного розподілу обов’язків по догляду за дітьми між жінками й чоловіками. То ж будуть нові відпустки, видовжиться термін деяких існуючих, графік праці може стати більш гнучким. Вже незабаром для працівників багато що зміниться.

Yavp.pl інформує про найголовніші зміни, які польський уряд запроваджує до Трудового кодексу.

Нові правила укладання умов о праце

Нові положення Трудового кодексу передбачають зміни в укладенні трудових договорів (умова о праце) на випробувальний термін. 

1) Зокрема, такий договір може укладатися на термін не більше: а) 1 місяця – у разі наміру подальшого укладання трудового договору на термін до 6 місяців; б) 2 місяці – у разі наміру подальшого укладання трудового договору на термін від 6 до 12 місяців; в) 3 місяці – в інших випадках.

2) Зміни також передбачають, що повторне укладення трудового договору (умови о праце) на випробувальний термін з тим самим працівником буде можливе лише у разі його прийняття на іншу посаду, яка передбачає виконання іншої роботи. 

3) Крім того, працівник і роботодавець зможуть домовитися про продовження терміну дії трудового договору на випробувальний термін на час відсутності працівника на роботі з поважних причин (або через відпустку). 

4) Працівник, який відпрацює не менше півроку (в тому числі на випробувальному терміні на умові о праце), отримає право вимагати від роботодавця більш зрозумілих і захищених для нього трудових відносин. Роботодавець матиме місяць, щоб надати письмову відповідь на таку вимогу із детальним обґрунтуванням.

Додаткові перерви в роботі

Працівник, робочий час якого триває більше ніж 9 годин, матиме право на додаткову перерву тривалістю як мінімум 15 хвилин. Фактично це буде друга перерва, бо одна така буде гарантована при роботі протягом 6 годин. Натомість, якщо робочий час працівника триватиме довше 16 годин, то він матиме право ще на одну додаткову перерві мінімум на 15 хвилин - тобто третю під час зміни. Усі ці перерви зараховуються в робочий час працівника.

Зміни у відпустках по догляду за дитиною

1) Термін відпустки по догляду за новонародженою дитиною (urlop rodzicielski) для обох батьків буде видовжено з 32-х до 41 тижня (з 34-х до 43-х тижнів у разі народження двійні, трійні).

2) Жінки й чоловіки однаково матимуть гарантований період відпустки по догляду за дитиною. Цей термін складатиме до 9 тижнів і його не можна буде “подарувати” комусь одному з батьків.

Відпустка по догляду за дитиною надаватиметься одноразово або максимум 5-ма частинами поки дитині не виповниться 6 років.

3) Тривалість відпустки для обох батьків новонароджених тяжкохворих дітей збільшиться на 24 тижні і складатиме 65 тижнів у разі народження однієї дитини або 67 тижнів у разі народження двійнят/близнят.

Більший розмір допомоги по догляду за дитиною

1) Розмір допомоги по вагітності та полога (zasiłek macierzyński) складатиме 70% від основної бази для нарахування допомоги за весь період відпустки по догляду за дитиною. Зараз це поки що в середньому 67,5%. Відтак розмір допомоги дещо збільшиться.

Якщо жінка подасть заяву про надання річної відпустки по догляду за дитиною протягом 21 дня після пологів, щомісячна допомога по вагітності та пологах становитиме 81,5% від основної бази для нарахування такої допомоги. Зараз це - 80%.

2) Чоловік, який візьме 9-тижневу відпустку по догляду за дитиною отримуватиме допомогу в розмірі 70% від основної бази для нарахування допомоги за весь період відпустки по догляду за дитиною.

Нові відпустки для працівників

1) Буде запроваджена відпустка до 5 днів протягом календарного року для догляду за найближчим членом родини (діти, матір, батько, чоловік/дружина), який потребує особливої опіки (urlop opiekuńczy). Однак така відпустка не буде оплачуваною.

2) З'явиться можливість взяти відпустку “у зв'язку з непереборною силою”. Вона надаватиметься для вирішення невідкладних сімейних справ (хвороба, нещасні випадки, інші випадки необхідної присутності). Така відпустка надаватиметься максимум на 2 дні протягом календарного року (або 16 годин). На час такої відпустки працівник отримуватиме 50% зарплати. 

Дистанційна робота в Трудовому кодексі

Ще одна зміна запроваджує дистанційну роботу до Трудового кодексу й визначає 3 можливі її види: 

1) "Właściwa" ("належна") дистанційна робота – виконується повністю або частково поза робочим місцем, але місце її виконання має бути узгоджене з роботодавцем. У разі такої праці роботодавець зобов'язаний: а) забезпечити працівника робочими матеріалами та обладнанням; б) забезпечити встановлення та технічне обслуговування робочого обладнання, покривати витрати на електроенергію та телекомунікаційні послуги, необхідні для виконання дистанційної роботи; в) покривати витрати, крім зазначених, безпосередньо пов’язаних з дистанційною роботою, якщо відшкодування таких витрат передбачено в умовах колективного чи індивідуального трудового договору; г) провести інструктаж та забезпечити технічну допомогу для виконання дистанційної роботи.

2) Дистанційна робота за ініціативи роботодавця – виконується на визначений термін з об'єктивних, нерегулярних і незалежних від роботодавця причин. Наприклад, надзвичайний стан чи епідемічна загроза. В такому разі роботодавець надасть можливість дистанційної роботи протягом періоду загрози і ще протягом 3 місяців після її скасування. Роботодавець, як і в першому випадку, повинен забезпечити безпечні та гігієнічні умови для праці, а працівник – надати заяву про наявність у нього приміщення та технічних умов для віддаленої роботи.

3) Епізодична віддалена робота – виконується за бажанням працівника, але не більше 24 днів на рік. Наприклад, для догляду за хворим членом родини.Тут майже не застосовуються формальності чи зобов’язання, які застосовуються у перших двох випадках. Роботодавець не буде зобов’язаний покривати витрати на дистанційну роботу, надавати матеріали та робоче обладнання чи вказувати умови виконання дистанційної праці у трудовому регламенті.

Зміни передбачають також те, що роботодавець не зможе відмовити у проханні працівника працювати віддалено батькам чи опікунам дітей до 4-х років або особи з інвалідністю, а також вагітним жінкам. Винятки з цих ситуацій можливі лише тоді, коли віддалена праця неможлива через організацію чи вид роботи (наприклад, військовослужбовці).

Інші важливі зміни для працівників

1) Компаніям буде заборонено впроваджувати будь-які санкції проти співробітників, які паралельно працюють на іншого роботодавця. Так само буде заборонено вимагати від працівників, щоб вони не виконували паралельно роботу для іншої фірми.

2) Працівник отримуватиме більше інформації про умови працевлаштування. Зокрема, матиме право дізнатися, яке навчання пропонує роботодавець чи скільки оплачуваної відпустки він матиме. 

3) Працівник отримає право на безоплатне навчання, необхідне для виконання певного виду робіт або для роботи на тій чи іншій посаді, якщо роботодавець відповідно до законодавства, колективного договору чи інших нормативно-правових актів зобов’язаний забезпечити таке навчання. Крім того, термін такого навчання зараховуватиметься до робочого часу.

4) З’явиться можливість ширшого використання гнучкої організації праці, яка пасуватиме до індивідуальних потреб працівника. Зокрема, можна буде частіше використовувати дистанційну роботу, гнучкий графік роботи або неповний робочий день. Гнучкі умови праці будуть доступні для батьків, які доглядають за дитиною до 8 років, а також для тих, хто має в родині особу, яка потребує особливого догляду через проблеми зі здоров'ям. Якщо роботодавець відмовлятиме в проханні працівника про гнучкий режим роботи, то він повинен буде аргументувати це письмово.

5) Працівникам, які мають дитину до 8 років, роботодавець зможе доручати роботу в надурочний та нічний час (або відправляти їх у відрядження) тільки після згоди самих працівників. Зараз поки що така опція застосовується до працівників, які мають дітей до 4-х років.

6) Буде запроваджено заборону на будь-яку підготовку до звільнення працівників під час вагітності та під час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю й пологами.

Увага! Ухвалені польським урядом зміни до Трудового кодексу ще не набрали чинності. У середині лютого 2022 року цей проєкт змін до Трудового кодексу потрапить на громадські консультації. Після цього ним займеться Сейм. Проте нагадаємо, що з 1 січня 2023 року в Польщі вже почали діяти кілька нововведень для працівників. Ось вони:

Нововведення для тих, хто заробляє мало на умові о праце

З 1 січня 2023 року ті, хто працевлаштовані за трудовим договором (umowa o pracę) й чий річний дохід не перевищує 30 тисяч злотих, можуть подавати заяви про нестягнення з них авансових платежів PIT (податок на доходи фізосіб). Таким чином такі працівники матимуть на руки трохи більше й їм не потрібно буде чекати моменту подання декларації про доходи, аби отримати повернення надлишково сплаченого податку.

Заява подається роботодавцю в письмовій формі або в інший спосіб. У Мінфіні Польщі зазначили, що таке розв'язання поширюватиметься лише на найближчий податковий рік. Якщо хтось захоче скористатися цим рішенням й у майбутньому, то йому доведеться подати таку заяву ще раз.Нове правило стосується переважно осіб, які були працевлаштовані під кінець 2022 року на умові о праце або ж працюють на неповну ставку, або ж виконують тимчасову роботу на кілька місяців за трудовим договором. Якщо ж станеться так, що поріг в 30 тис злотих буде перевищено, то авансовий податок (PIT) стягуватимуть тільки з надлишку.

Більші командировочні

З 1 січня 2023 року працівники, яких відправлятимуть у відрядження по Польщі, отримуватимуть вищу суму так званих командировочних. Тепер вона складає 45 зл/доба (було 38 зл). Збільшилася й сума одноразової компенсації на доїзд до місця відрядження місцевим транспортом: 9 зл/доба (було 7,60 зл). За кожну ніч проведену у відрядженні працівникові додатково компенсуватимуть 67,5 злотих (було 57 зл). Також став вищим загальний ліміт відшкодування документально підтверджених витрат на нічліг в готелі під час відрядження: 900 злотих/доба (було 760 злотих).

Вища мінімальна зарплата 

З 1 січня 2023 року мінімальна зарплата в Польщі при працевлаштуванні за трудовим договором (umowa o pracę) складатиме 3 490 зл брутто (буде орієнтовно 2 709 зл нетто). А з 1 липня 2023 року вона зросте до 3 600 зл брутто (буде орієнтовно 2 783 зл нетто).

У той же час для тих, хто працює на договорі доручення (umowa złecenia) чи договорі підряду (umowa o dzieło), мінімальна погодинна ставка зросте з 1 січня 2023 року до 22,80 зл брутто, а з 1 липня - до 23,50 зл брутто.